About

Van Os Engineering is een jong bedrijf dat haar officiële start heeft gemaakt op 1 januari 2022.
Jong betekend niet per definitie onervaren, Van Os Engineering is opgericht door Sjors van Os. Door de brede interesse in producten, materialen en techniek is er erg veel ervaring opgedaan. De bedrijven waar Sjors heeft gewerkt of stage heeft gelopen is dan ook erg gevarieerd: Osroses, Stolze, Aquafox, Interart, FabLab Den Haag, Secrid, Aerialtronics, Krekr, The Blues Alone, Bava, Foka en Delft Dynamics. Hier zijn veel skills opgedaan waaronder:  communicatief tekenen, ontwerpen, CAD-tekenen, rapid prototyping, assembleren van mechanische en elektronische componenten en een stuk bedrijfskunde. Ook wordt er hard gewerkt op het gebied van software.

Wij differentiëren onszelf doordat we efficiënt de juiste producten ontwikkelen door middel van korte sprints met feedback van de opdrachtgever en de eindgebruiker.

Scrum

Van Os Engineering ontwikkeld producten door middel van het Scrum framework, dat wil zeggen dat de projecten in sprints voltooid worden. Na iedere sprint van een vooraf bepaalde tijd, bijvoorbeeld twee weken, is een deel van het product of prototype af. Dit deel kan vervolgens getest worden.
Deze manier van werken zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden, je kunt nagaan waar je meer of minder focus op wilt leggen en eventuele features eraf wilt halen of juist wilt toevoegen.

Geen lange termijnen waarbij je een tijd niets hoort en hoopt dat je het productidee in één keer goed had bedacht. Na iedere sprint is er een kort overleg of we de juiste richting opgaan of dat het product anders moet dan initieel gedacht.